Simulaattorimaailma yllättää positiivisesti!

0400 415 098

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä puhelimessa tai netissä, ja vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin. Jollei muuta ole sovittu, niin asiakkaalle lähetään varauslasku sähköpostilla, joka tulee maksaa 7 vrk:n aikana. Varausmaksu on 50 % tilaisuuden hinnasta. Asiakas voi halutessaan maksaa myös koko hinnan ennakkoon varausmaksuna.  Loppulasku lähetetään asiakkaalle sähköpostilla tai kirjeitse tilaisuuden jälkeen. Loppulasku tulee maksaa 14 vrk:n kuluessa.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Simulaattorimaailma Oy voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla  info@simulaattorimaailma.fi tai kirjeitse osoitteeseen Simulaattorimaailma Patalahdentie 20, 42100 JÄMSÄ.

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Toimistoajan (arkisin 8.30–16.30) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei ennakkomaksua palauteta. Tilaisuuden osallistujamäärään, ruokailuun tai kestoon voi tehdä muutoksia vielä 5 vrk ennen tilaisuuden ajankohtaa. Myöhemmin tehdyt muutokset eivät pienennä loppulaskun hintaa.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Simulaattorimaailma Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Simulaattorimaailma Oy:lle ja asia on osoitettava Simulaattorimaailma Oy:lle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.

Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Simulaattorimaailma Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Simulaattorimaailma Oy voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Simulaattorimaailma Oy peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.